Avrasya (Eurasian) Patent Başvuruları

Sözleşmeye Üye Olan Ülkeler

- Azerbaycan

- Kırgızistan

- Gürcistan

- Ermenistan

- Moldova

- Tacikistan

- Belarusya

- Rusya Federasyonu

- Türkmenistan

- Kazakistan

- Ukrayna  


Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler:

      - Buluşu açıklayan tarifname
      - İstemler
      - Teknik resimler
      - Özet
      - Vekaletname
      - Devre ilişkin beyan
      - Varsa rüçhan belgesi

Yukarıda belirtilen, sözleşmeye üye tüm ülkelerde tek bir başvuruyla Avrasya Patent Ofisi nezdinde 20 yıl süre ile geçerli toplu patent     başvurusu yapmak mümkün olmaktadır.

Avrasya (Eurasia) patent başvurusunda yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır.

Avrasya Patent Başvurusunun Avantajları:

      - Tek bir başvuru ile tüm üye ülkelerde tescil imkanı
      - Kısa sürede tescil imkanı
      - Düşük maliyetle tescil imkanı
      - Tek bir para biriminin kullanılması
      - Tek bir patent ofisinin mevzuatına göre yürütülen işlemler sayesinde daha kolay ve daha çabuk tescil imkanı

Geri