Rüçhan (Öncelik) Hakkı

Rüçhan, önceden doğan hak nedeniyle sıralamada öne geçme hakkıdır. Önceden doğan hak, bir başka ülkede tescil başvurusu, tescil, sergileme gibi yollarla elde edilir.

Rüçhan belgesinin kullanılma süresi 12 aydır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.

Başvuru tarihi itibariyle hüküm ifade eden patent / faydalı model rüçhanlı başvurunun değerlendirmedeki önceliği rüçhan tarihinde başlar.

Rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalı model belgesi hükümsüzdür.

Geri