Tanınmış Marka

İşletmeler malların rakiplerinin mallarından ayırmak, yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşteriler çevresini korumak amacıyla imal ettikleri veya piyasaya sürdükleri mallar üzerine özel ve ayırt edici bir işaret koyarlar. Bu işaretlere marka adı verilmektedir. Seçilen bu işaretler, ilk önce belli çevrede tanınır, giderek o ülkenin tümünde ve daha sonra diğer ülkelerde de tanınabilir.

Ülke veya dünya çapında tanınmış hale gelen marka ekonomik değer kazanır. Bazı işaretler öyle bir hale gelmişlerdir ki, bunların maddi kıymetinin ölçülmesi bile imkansızdır. Bu işaretin üçüncü bir kimse tarafından kullanılması, işletmenin ve malın çekici gücünü azaltabileceği gibi, enteresan olan işaretin bu vasfının yok olmasına ya da azalmasına neden olabilir. Ekonomik değer kazanan bu markanın da hukuken korunması gerekir.

Tanınmış marka tamamen ekonomik verilere göre tespit edilmektedir.

Tanınmış markanın unsurları “kuvvetli bir reklam, garanti, bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde bağlı marufiyet, iyi dağıtım sistemi” şeklinde tespit edilmiştir.


Tanınmış Markanın Korunma Zorunluluğu
 
Markaların korunmasının amacı, başkasının faaliyetine haksız bir şekilde zarar vermeyi önlemektir.

Markanın sağladığı itibardan ve çekici gücünden yararlanarak haksız rekabetin doğması çok sık rastlanan olaylardır. Hele markanın tanınmış bir marka olması halinde, bundan yararlanmak isteyecekler daha da çok olacaktır. Tanınmış markanın hitap ettiği kitle daha geniş olacağından, meydana gelecek zarar da büyük olacaktır.

Markaya tecavüz halinde genel olarak marka sahibinin, alıcıların ve milli ekonominin zarara uğrayacağı şüphesizdir. Markanın orijinalliğini ve ayırıcı karakterini korumak, dağıtımda kolaylığı sağlamak bakımlarından, marka sahibi yarattığı ve geliştirdiği markayı mutlak olarak kullanmak isteyecektir.

Alıcılar ise tanınmış markanın, başka emtia üzerinde görülmesi halinde, bu malın aynı işletme tarafından piyasaya sürüldüğü kanısına sahip olacaklardır. Kalitenin iyi olmaması halinde hem kendisi zarara uğrayacak, bunun yanı sıra da tanınmış marka itibar kaybedecektir.

Bunun yanında tanınmış markaların çok fazla taklit edilmesi, başka emtia üzerinde kullanılması piyasada tedirginlik yaratacağından ekonomiye de olumsuz etki yapacaktır. Bütün bu sebeplerden dolayı tanınmış markanın korunması zorunluluğu doğmuştur.

 

Geri