• Brexit anlaşması sonucu uluslararası marka için ulusal marka sicili...

Brexit Anlaşması: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılışı uluslararası başvuruları nasıl etkileyecek?

1 Ocak 2021’den itibaren Avrupa Birliği kapsamında korunan her uluslararası marka için Birleşik Krallık Sicili'ne benzer bir ulusal marka yaratılacaktır. Bu yeni oluşturulan benzer markalar, uluslararası tescilden bağımsız olacak ve Birleşik Krallık yasalarına tabi olacaktır.